Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczenia pożyczek – w jakim celu firmy pozabankowe chronią swój kapitał?

7 września 2017

Instytucje finansowe bardzo chętnie udzielają pożyczek. Oferują przy tym liczne zabezpieczenia. Dlaczego to robią? Chronią w ten sposób swój kapitał. Nie chcą, aby nasze długi spadły na ich barki. Jak dzielimy zabezpieczenia pożyczek?

Po co instytucje finansowe chronią swój kapitał?

Przedsiębiorstwa finansowe bardzo sprawnie zarządzają swoją gotówką. Chcąc ją chronić, wprowadziły opcję zabezpieczeń pożyczek. Nie zawsze są one obowiązkowe, ale jeśli sytuacja finansowa klienta jest mocno zaburzona, a jego historia kredytowa przedstawia się niekorzystnie, będzie on musiał zdecydować się na dodatkową ochronę pieniędzy.

Instytucje finansowe korzystają z zabezpieczeń po to, aby niespłacone zobowiązania klientów nie obciążyły budżetu firmy. Klient zobowiązuje się pisemnie do zwrotu pożyczonych banknotów. Dług może zostać spłacony za pomocą pieniędzy lub nieruchomości.

Jak dzielimy zabezpieczenia oferowane przez firmy sektora finansowego?

Wśród licznych zabezpieczeń oferowanych przez firmy finansowe, wyróżniamy zabezpieczenia osobowe oraz rzeczowe:

Osobowe zabezpieczenia pożyczek

przejęcie długu – nasze zobowiązanie przejmuje osoba trzecia, która staje się jego właścicielem. Zobowiązuje się ona uregulować za nas należność. Zgodę na te rozwiązanie musi wyrazić nasz pożyczkodawca, u którego zalegamy ze spłatą. Jeśli zgody nie otrzymamy, dług i tak zostanie po stronie przejemcy;

poręczenie – osoba nam bliska staje się powiernikiem naszego zadłużenia. Zobowiązuje się pisemnie do uregulowania należności w momencie, gdy nie będziemy mogli uczynić tego sami np. ze względu na brak pieniędzy;

pełnomocnictwo – podpisując ten dokument oddajemy instytucji finansowej prawo do użytkowania naszego rachunku bankowego. Spółka może dowolnie zarządzać środkami, które znajdują się na koncie;

cesja wierzytelności – przeniesienie długu na osobę trzecią, która może być także podmiotem gospodarczym. Realizacja tego zabezpieczenia odbywa się między naszym pożyczkodawcą a osobą, która chce przejąć za nas zobowiązanie. Jako dłużnicy nie musimy wyrażać zgody na te rozwiązanie;

gwarancja ze strony banku – rozwiązanie stworzone głównie z myślą o przedsiębiorcach, ale nie tylko. Firma zarządzająca pieniędzmi zobowiązuje się pisemnie do spłaty zadłużenia, jeśli po stronie pożyczkobiorcy pojawi się opóźnienie w regulowaniu należności.

Rzeczowe zabezpieczenia pożyczek

hipoteka – klient pożyczający gotówkę dokonuje wpisu do księgi wieczystej, którym daje prawo pożyczkodawcy do zarządzania swoją nieruchomością. Wpis będzie unieważniony, jeśli zobowiązanie zostanie całkowicie spłacone;

kaucja – pożyczkobiorca wpłaca na konto firmy pożyczkowej określoną kwotę, która stanowi zabezpieczenie zobowiązania. Jeśli pożyczka zostanie spłacona, kaucja wraca do klienta. Jeśli pożyczkobiorca nie ureguluje należności, pieniądze z kaucji przeznaczone zostaną na ten cel;

blokada rachunku bankowego – wierzyciel mając (sporządzoną notarialnie) zgodę, blokuje klientowi dostęp do konta, mogąc jednocześnie zarządzać znajdującymi się na nim pieniędzmi. Blokada obowiązuje do momentu, aż dług nie zostanie przez pożyczkobiorcę spłacony;

egzekucja komornicza – zadłużając się, a przy tym wybierając tę opcję zabezpieczenia, podpisujemy notarialną zgodę na to, że w razie zaległości w opłatach, komornik może ubiegać się o pieniądze pochodzące z naszego majątku. Konsekwencją niespłaconej pożyczki może być więc utrata np. nieruchomości;

przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie na firmę udzielającą finansowej pomocy prawa do ruchomości. Pożyczkodawca ma prawo do swobodnego korzystania z zabezpieczonych przedmiotów. My odzyskujemy je wtedy, gdy spłacimy dług.

Dlaczego pożyczę prywatną najlepiej zabezpieczyć wekslem?

Jeśli odwiedził cię już windykator terenowy, a tym samym nie masz szansy na zdobycie pieniędzy od instytucji finansowej, pamiętaj o pożyczkach prywatnych. Te udzielane przez naszych bliskich są dobrym rozwiązaniem, gdy wszelkie rejestry wiedzą o nas wszystko. Należy jednak pamiętać, aby zawrzeć w pisemnej umowie wszelkie jej warunki oraz dodatkowo ją zabezpieczyć.
W tym celu stosuje się weksle. Dokument podpisany przez obie strony transakcji ustala wysokość długu, czas i miejsce jego spłaty. To dobre rozwiązanie dla obu stron. Pożyczkodawca będzie miał pewność, że pieniądze do niego wrócą, natomiast pożyczkobiorca, że nikt nie zażąda od niego więcej niż pożyczył.

Zastawiony samochód – sprawdź czy odzyskasz do niego prawo po spłacie pożyczki

Do rzeczowych zabezpieczeń pożyczki zaliczamy także zastaw. Ten dzieli się na:

zastaw zwykły – zabezpieczenie ustanawiane na rzeczach ruchomych, czyli samochodach lub maszynach. Jeśli nie spłacimy zobowiązania, zastawione przedmioty zostaną sprzedane, a pieniądze za nie pozyskane przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia;

zastaw rejestrowy – zabezpieczenie ustanawiane jest na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych. Uprawnia ono pożyczkodawcę do spieniężenia zastawionej rzeczy bez względu na to, czyją jest własnością. Dłużnik może swobodnie korzystać z zastawionego przedmiotu.

Przedmiotem zastawu zwykłego bardzo często są samochody. Dzieje się tak dlatego, że większość ludzi posiada właśnie ten rodzaj pojazdu. Podpisując umowę pożyczkową pozbywamy się do niego prawa, a co za tym idzie, nie możemy z niego korzystać. Jeśli nie spłacimy zobowiązania, pojazd zostanie spieniężony. Jeśli jednak wybraliśmy pożyczkę na korzystnych warunkach i szybko pozbyliśmy się długu, samochód wraca w nasze posiadanie.

Wiarygodny pożyczkodawca – poznaj cechy instytucji, od której warto pożyczać

Zabezpieczenia pożyczek to ochrona kapitału firm pożyczkowych. W jaki sposób o ochronę swoich pieniędzy mogą zadbać klienci? Decydując się na wiarygodnego pożyczkodawcę. Cechami, które go charakteryzują, są przejrzyste informacje o jego ofercie zawarte na stronie internetowej firmy (jak np. w Pozyczkaok.pl) oraz zrozumiałe dla każdego warunki pożyczki.

Rzetelny wierzyciel będzie rekomendowany przez innych klientów. Ich opinie dostępne są na forach internetowych. Nie zapominajmy, że certyfikaty stanowią dla pożyczkodawcy ogromną wartość. Nagrody mówią o prawidłowym podejściu do wnioskującego o gotówkę oraz działaniu zgodnie z prawem. Warto zwrócić uwagę na te elementy, sięgając po zobowiązanie.