Ocena zdolności kredytowej – co może ją obniżyć?

Ocena zdolności kredytowej – co może ją obniżyć?

27 grudnia 2016

Zdolność kredytowa jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o przyznaniu zobowiązania. Zbyt niska ocena wiarygodności finansowej potencjalnego klienta może być przyczyną odrzucenia wniosku o pożyczkę. Jakie zatem czynniki mogą wpłynąć na jej obniżenie?

Co to jest zdolność kredytowa?

Według polskiego prawa bankowego posiadanie przez klienta odpowiedniej zdolności kredytowej jest niezbędnym warunkiem do uzyskania zarówno kredytu, jak i pożyczki. Analizę zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy, bank dzieli na dwie podstawowe części, tj. jakościową oraz ilościową.
Wspomniana analiza jakościowa to sprawdzenie przez instytucję finansową danych, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązania się z wziętego zobowiązania. Mowa tu m.in. o cechach osobowych (wiek, stan cywilny, wykształcenie, staż pracy) oraz historii kredytowej. Analiza ilościowa natomiast to przede wszystkim weryfikacja aktualnej sytuacji finansowej potencjalnego pożyczkobiorcy.
Wiedząc już, jak ważne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, warto zastanowić się, jakie czynniki mogą ją zaniżyć, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do odrzucenia wniosku o pożyczkę.

1 – zbyt niski lub zbyt wysoki wiek kredytobiorcy

Jednym z głównych czynników, który znacznie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej, jest zbyt niski lub zbyt wysoki wiek kredytobiorcy. Osoby młode zazwyczaj nie posiadają jeszcze odpowiedniej historii kredytowej, w związku z czym bank nie może zweryfikować, jak potencjalny klient radził sobie ze spłatą zobowiązań w przeszłości. Ponadto studenci zazwyczaj nie posiadają jeszcze stałego źródła dochodów, przez co bank nie ma pewności, czy klient za jakiś czas będzie posiadał odpowiednie środki do spłaty zobowiązania.
Ten sam problem dotyczy również osób starszych, tj. emerytów oraz rencistów. Takie osoby utrzymują się zazwyczaj jedynie z otrzymywanych świadczeń, których kwota najczęściej nie jest wygórowana. W związku z tym instytucja finansowa może zaproponować niższą kwotę zobowiązania lub całościowo odrzucić wniosek o pożyczkę.

2 – brak umowy o pracę

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do obniżenia zdolności kredytowej, jest brak zatrudnienia na umowę o pracę. Mimo że instytucje finansowe coraz częściej odchodzą od tej zasady, to jednak nadal jest to jeden z głównych wyznaczników przy wyliczeniu oceny zdolności kredytowej.
Posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony gwarantuje stabilność zatrudnienia oraz regularność dochodów. Dzięki temu instytucja finansowa ma pewność, że potencjalny klient będzie miał środki na terminową spłatę zobowiązania. Posiadanie zatem innej formy zatrudnienia (umowa zlecenie lub umowa o dzieło) może zaniżyć ocenę zdolności kredytowej, co w konsekwencji może doprowadzić do odrzucenia wniosku o pożyczkę.

3 – niska ocena punktowa BIK

Do obniżenia zdolności kredytowej może przyczynić się również niska ocena punktowa BIK wnioskodawcy. Scoring BIK, najprościej mówiąc, jest to starannie opracowana formuła matematyczna, która służy do oceny wiarygodności kredytowej potencjalnego klienta. Określana jest poprzez porównywanie profilu wnioskodawcy, do profilu osób, które już otrzymały zobowiązanie. Naturalnie im sylwetka jest bardziej zbliżona, tym większe prawdopodobieństwo na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Scoring BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów, naturalnie im więcej, tym lepiej. Następnie prezentowana jest w postaci gwiazdek – od 1 do 5.
Od 192 do 279 punktów – jedna gwiazdka,
Od 280 do 367 punktów – dwie gwiazdki,
Od 368 do 455 punktów – trzy gwiazdki,
Od 456 do 543 punktów – cztery gwiazdki,
Od 544 do 631 punktów – pięć gwiazdek.
Posiadanie małej ilości punktów może znacznie zaniżyć ocenę zdolności kredytowej.

4 – figurowanie w bazach dłużników

Innym, równie istotnym czynnikiem, który znacznie wpływa na zaniżenie zdolności kredytowej, jest figurowanie w bazach dłużników. Instytucja finansowa zanim zdecyduje się na przyznanie pożyczki, chce jak najlepiej poznać historię finansową potencjalnego klienta. Przede wszystkim chce dowiedzieć się, jak wnioskodawca radził sobie ze spłatą zobowiązań w przeszłości. W tym celu sprawdza rejestry dłużników, m.in. Krajowy Rejestr Długów (KRD) oraz Biuro Informacji Gospodarczej (BIG). Figurowanie na tzw. czarnej liście może przekreślić szansę na otrzymanie zobowiązania.

Pożyczki bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Instytucje pozabankowe, w przeciwieństwie do banków, znacznie mniej rygorystycznie oceniają potencjalnego klienta. Część z nich oferuje nawet pożyczki bez zdolności kredytowej. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji wymagane jest zazwyczaj specjalne zabezpieczenie spłaty zobowiązania, najczęściej w postaci poręczyciela.
Na skorzystanie z usług firmy pożyczkowych decydują się zazwyczaj osoby, którym zależy przede wszystkim na czasie oraz formalnościach ograniczonych do niezbędnego minimum. W związku z coraz większym zainteresowaniem sektorem pożyczek pozabankowych pojawia się coraz więcej firm oferujących szybkie pożyczki online.